ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διοικείται από 6 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και είναι το ακόλουθο :

 • Συνατσάκης Μ. Γεώργιος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1951. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1975 με το δίπλωμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή.
 • Λεμονάκης Η. Ιωάννης - Εκτελεστικό Μέλος
  Γεννήθηκε στην Κω το 1964. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1989 με το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Στην εταιρεία εργάζεται από το 1996 και είναι υπεύθυνος του τμήματος Επιμετρήσεων.
 • Παπουτσάκης Στ. Στυλιανός - Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1951. Αποφοίτησε Πανεπιστήμιο J.W. Goethe της Φρανκφούρτης με το πτυχίο του τμήματος Marketing – Πολιτικής Παραγωγής και Διαφήμισης. Ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της διαφήμισης και των κατασκευών από το 1979.
 • Φούρναρης Β. Γεώργιος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Γεννήθηκε στο Σουφλί το 1960. Αποφοίτησε και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το πτυχίο του Μαθηματικού και είναι Διοικητικό Στέλεχος στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
 • Δημόπουλος Ν. Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1977. Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πανεπιστήμιο και έχει σημαντική εμπειρία κυρίως σε δημόσια έργα (οδοποιίας).
 • Χατζαντωνάκης Α. Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1971. Αποφοίτησε από το ΤΕΙ Πατρών με το πτυχίου του Πολιτικού Έργων Υποδομής.

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

    Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Συνατσάκης
    Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου: Αφροδίτη Παπαδάκη
    Οικονομικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Γεώργιος Τσουρδαλάκης
    Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Ιωάννης Λεμονάκης
    Υπεύθυνος Τμήματος Δημοπρασιών: Ευάγγελος Κερχουλάς
    Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων: Αντώνης Αδάμης
    Υπεύθυνος Προμηθειών: Αντώνης Αδάμης
    Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Χερσαίου & Πλωτού Εξοπλισμού: Στέφανος Χατζηαδάμ
    Υπεύθυνος Ασφαλείας: Μιχαήλ Αγριόγιαννος

 

 

organogramma 1

 

 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών  Ποσοσό(%)
1 Συνατσάκης Γεώργιος 9.309.812 58,63%
2 ΔΙΑ αε 1.586.000  9,988%
3 Λοιποί Επενδυτές* 5.250.296  33,06%
Σύνολο 15.878.748  100%

 

Σημ: * Μέτοχοι που το ποσοστό τους δεν ξεπερνάει το 5,0%


Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.621.799,04 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 15.878.748 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,48 ΕΥΡΩ έκαστη.

 

Η θυγατρική εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. διοικείται από 3μελές Διοικητικό Συμβούλιου:

Αντώνης Αδάμης - Πρόεδρος. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1980. Είναι Οικονομολόγος και Λογιστής Α' τάξης. Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Essex στο Ηνωμένο Βασίλειο με το δίπλωμα του Οικονομολόγου με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά, ενώ κατέχει δίπλωμα Master στα Χρηματοοικονομικά και τα Οικονομικά Επιχειρήσεων. Κατέχει σημαντική εμπειρία από εταιρείες του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματιστηριακού Κλάδου. Είναι επίσης Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος της θυγατρικής ΔΙΑ α.ε., καθώς και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Ομίλου.

Θεόδουλος Πασχαλίδης- Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε στο Αβδού το 1959. Είναι Πολιτικός Μηχανικός με ειδίκευση στα Υδραυλικά. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο  Αθηνών. Κατέχει σημαντική εμπειρία σε επιτελικές θέσεις στον κλάδο των κατασκευών έργων υποδομής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ταβερναράκης Ιωάννης - Μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1960. Είναι Οικονομολόγος και  Λογιστής Α' τάξης. Αποφοίτησε από το ΤΕΙ Ηρακλείου με το πτυχίο Λογιστικής καθώς και από το Πανεπιστήμιο Πειραιά με πτυχίο Οικονομικών. Κατέχει σημαντική εμπειρία σε εταιρείες του κλάδου των κατασκευών καθώς και σε εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος και Λατομείων.

 

 

img history

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε