Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2016 13:36

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Written by
Rate this item
(0 votes)

2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016
02/03/2013 ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
02/03/2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
02/03/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

2015

30/6/2015 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
03/06/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/06/2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
03/06/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

2014

30/6/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/06/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/06/2014 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
03/06/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2013

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 28/06/2013

28/06/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013
07/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/06/2013 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
07/06/2013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
 

2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 29/06/2012

29.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/06/2012 ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/06/2012 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
07/06/2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
 

2011

A' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 11/10/2011

11/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
29/09/2011 ΠΡΟΣΛΗΣΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
29/10/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
29/10/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 23/09/2011  
23/9/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
30/08/2011 ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
30/08/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30/08/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
05/07/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
30/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/6/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/6/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
03/6/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2/2/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/1/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/1/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11/1/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11/1/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2010
 01/7/2010 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ.
30/6/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 2009
 Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2009 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 
2008
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/12/2008 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Συνέχιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/08/2008
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/08/2008 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2008  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 
2007
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/12/2007  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/07/2007  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2007   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2007  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2006
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/08/2006  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2006   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2005
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2005   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2004
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/12/2004  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2004   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/02/2004  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2003
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2003   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/05/2003  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/03/2003  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/03/2003  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2002
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/7/2002  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2002   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2001
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/12/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/07/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/03/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

 

 

 

18-07-2007    ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι συνήλθε στις 18/7/2007 η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 09:30 πμ στην οποία παρέστησαν 5 Μέτοχοι κομιστές 9.183.783 μετοχών, ποσοστό 57,84 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 9.183.783 δηλαδή ποσοστού 57,84 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εφαρμογή της παρ. 12 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 148.905 Μετοχών της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 Ευρώ. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 9.183.783 μετοχές, ποσοστό 100%.04/08/2006   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συνήλθε στις 4/8/2006 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 10:00 πμ στην οποία παρέστησαν 6 Μέτοχοι κομιστές 11.330.276 μετοχών, ποσοστό 70,09% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 10.882.161 δηλαδή ποσοστού 67,27% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

Την λήψη κοινού ομολογιακού δανείου 3.000.000 ευρώ από την ALPHA BANK προκειμένου να χρηματοδοτήσει το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 6.000.000 ευρώ από την ALPHA BANK,  το οποίο έληξε τον Ιούλιο 2006.  Το υπόλοιπο ποσό των 3.000.0000 ευρώ θα εξοφληθεί από διαθέσιμα της εταιρείας..  Επίσης αποφάσισε την σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 6.050.000 ευρώ από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με σκοπό την αναδιάρθρωση των υφισταμένων δανείων που ελήφθησαν για την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στη θέση Βοσκερό του δήμου Κρουσώνα Ηρακλείου, τα οποία αφορούν υπόλοιπο υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανείου και υφιστάμενο υπόλοιπο κεφαλαίου κίνησης.  Οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα την ορθολογικότερη οικονομική διάρθρωση της εταιρείας. Η διάρκεια του δανείου είναι 10 έτη και αποπληρώνεται με τμήμα των εσόδων του Αιολικού Πάρκου Βοσκερού. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα :

α. Ολοκληρώθηκέ η αγορά των μετοχών της εταιρείας Δ.Ι.Α. Α.Ε. όπως εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 30/6/2006. Η εταιρεία Δ.Ι.Α. Α.Ε. κατέχει σημαντικά ακίνητα στην περιοχή της πόλης Ηρακλείου.  Συγκεκριμένα επί του οικοπέδου 1250τμ, της Λεωφόρου ΕΟΚ, έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια και ξεκινούν άμεσα οι εργασίες κατασκευής συγκροτήματος κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.
β. Ανακοινώθηκαν θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα ενημερώθηκαν οι μέτοχοι της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την κατάθεση αιτήσεων δημιουργίας αιολικών πάρκων από εταιρείες στην οποίες η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. είναι βασικός μέτοχος. Αναλυτικά :
1. Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., υποβολή αίτησης για δημιουργία 6 πάρκων συνολικού δυναμικού 208 MW
2. Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε., υποβολή αίτησης για δημιουργία 4 πάρκων συνολικού δυναμικού 120 MW
3. Αιολικό Ρουμάνι Α.Ε., υποβολή αίτησης για δημιουργία 2 πάρκων συνολικού δυναμικού 16 MW
Επίσης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η εταιρεία Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε. έχει ήδη λάβει θετική γνωμοδότηση από τη  Ρ.Α.Ε. για δημιουργία πάρκου  συνολικού δυναμικού 28MW.
Σύντομα δε, και έως το τέλος Σεπτεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχει λάβει την άδεια εγκατάστασης η εταιρεία Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε. και θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου, δυναμικού 5MW.
Ανακοινώνεται επίσης ότι, η  ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θυγατρική της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., μετά την ψήφιση του νόμου για τα υβριδικά πάρκα προχωρεί στην επικαιροποίηση της ήδη κατατεθειμένης μελέτης στη Ρ.Α.Ε. από τις 27/11/2002, για άδεια παραγωγής.
γ. Οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώνονται ότι η εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότης στο έργο “Β.Ο.Α.Κ. -κατασκευή τμήματος Μάλλια-όρια νομών Ηρακλείου Λασιθίου” προϋπολογισμού 15.900.000 ευρώ.
Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

Αρ. πρωτοκόλλου: 1545/ 04.08.2006

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.30/06/2006   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι συνήλθε στις 30/6/2006 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 09:30 πμ στην οποία παρέστησαν 6 Μέτοχοι κομιστές 11.330.276 μετοχών, ποσοστό 70,09% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 10.882.161 δηλαδή ποσοστού 67,27% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2005) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161  μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος ύψους 0,005 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίζονται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου αξιών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Παρασκευής 7ης Ιουλίου 2006. Από την επομένη ημέρα Δευτέρα 10 Ιουλίου 2006 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2005. Ως ημερομηνία δε έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 18η  Ιουλίου 2006. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε όπως η διανομή του μερίσματος γίνει με πληρώτρια Τράπεζα την ALPHA BANK. Η είσπραξη του μερίσματος μέσω της Τραπέζης θα είναι δυνατή επί χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή μέχρι 18 Ιουλίου 2007. Σύμφωνα με την νέα διαδικασία πληρωμής, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η καταβολή του προς διανομή μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ανωτέρω Τράπεζα με τους εξής τρόπους: 1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τους όρους της σύμβασης διανομής προσόδων μεταξύ της Τραπέζης ALPHA BANK και των Χειριστών στο Σ.Α.Τ, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 2. Μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης ALPHA BANK για όσους εκ των κ.κ. μετόχων έχουν ζητήσει την εξαίρεση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 3. Για όσους εκ των κ.κ. μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μετά την 18η Ιουλίου 2006 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της Τραπέζης ALPHA BANK. Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 θα γίνεται με την κοινοποίηση του Κωδικού Αριθμού Μερίδας Επενδυτή (Κ.Α.Μ.Ε.) του Σ.Α.Τ. και την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μετόχου. Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα δικαιούχου από αρμόδια αρχή. Η σχετική βεβαίωση πληρωμής μερίσματος θα παραλαμβάνεται από το σημείο όπου θα εισπράττεται το μέρισμα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, (Κορωναίου 14, Ηράκλειο Κρήτης  τηλ. 2810 288 287, fax. 2810 341 156). Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Σταματίου Γεώργιο του Παρασκευά Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών του Δ.Σ. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

6. Ενέκρινε  την συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ.. στην ίδρυση, διεύθυνση και το Δ.Σ. συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

7. Ενέκρινε  την σύναψη συμβάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

8. Ενέκρινε  την σύναψη διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το όγδοο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το ένατο θέμα στο σύνολο τους 10.882.161 μετοχές, ποσοστό 100%.

Αρ. πρωτοκόλλου: 1519/ 30.06.2006 Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.
30/06/2005   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 08:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 72,24% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 70,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2004) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος ύψους 0,014 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίζονται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου αξιών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Παρασκευής 15ης Ιουλίου 2005. Από την επομένη ημέρα Δευτέρα 18 Ιουλίου 2004 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2004. Ως ημερομηνία δε έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 1η Αυγούστου 2005, ενώ ο τρόπος καταβολής του θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας στον τύπο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Ψαλτάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.


20/12/2004   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 20 Δεκεμβρίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 10:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 69,82%, ήτοι 11.366.272, του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.278.908) από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 68,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 11.115.322 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την ακύρωση 102.045 μετοχών (68.030 μετοχών που αγοράσθηκαν το διάστημα από 16.7.2001 έως 31.8.2001 και 34.015 μετοχών που αντιστοιχούν στις ως άνω μετοχές κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) της εταιρείας που αποκτήθηκαν από την ίδια κατ εφαρμογή της παραγράφου 12 του άρθρου 16 Ν. 2190/1920 και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός και εξήντα λεπτών 48.981,60.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε η ακύρωση των ως άνω μετοχών και η αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου 2005. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχαν δικαίωμα ψήφου, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Προς υλοποίηση της ανωτέρω αποφάσεως, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης 102.045 μετοχών, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές.

3. Την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας μέσω Χ.Α.Α. σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 16, σε ποσοστό έως το 5% του συνόλου των σε κυκλοφορία κοινών ονομαστικών μετοχών της, δηλαδή έως 809.000 μετοχές. Η ανώτατη τιμή ανά μετοχή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές ορίζεται στο ποσό των δύο Ευρώ (ευρώ 2) και η κατώτατη τιμή τριάντα λεπτά (ευρώ 0,30). Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές ορίζεται από 20 Δεκεμβρίου 2004 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2005. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχα ν δικαίωμα ψήφου, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Την επαναξιολόγηση της συμμετοχής της εταιρείας στις θυγατρικές αυτής προκειμένου να εκτιμηθούν εναλλακτικές προοπτικές καλύτερης αξιοποίησης της συμμετοχής, ώστε να προβεί η εταιρεία σε αύξηση, μείωση ή καθολική εκποίηση των μετοχών της σε κάποιες από τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχαν δικαίωμα ψήφου ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που παραστάθηκαν και είχαν δικαίωμα ψήφου, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.115.322 μετοχές, ποσοστό 100%


30/06/2004   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 08:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 70,67%, ήτοι 11.505.441, του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (16.278.908) από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 67,82% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 11.040.411 κοινές ονομαστικές μετοχές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2003 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003). Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Ενέκρινε την διάθεση των κερδών και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 Ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ να ορίσει σε επόμενη συνεδρίαση του τον τρόπο διανομής του μερίσματος στους μετόχους και το χρόνο καταβολής του ο οποίος δεν θα ξεπερνά το χρονικό διάστημα των δυο μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της εταιρείας. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός Ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Ψαλτάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Επικύρωση διαφόρων συμβάσεων. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

6. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση του έτους 2004. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο τους 11.040.441 μετοχές, ποσοστό 100%.
 26/02/2004   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε γνωστοποιεί ότι την 26 Φεβρουαρίου 2004 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 10:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 68,69% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 67,15% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 2.604.625,44 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την υπέρ το άρτιο έκδοση. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 5.426.303 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,48 ευρώ. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Την μη πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

3. Διάφορες θέματα και ανακοινώσεις.


 

30/06/2003   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την 30/6/2003 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 70,75% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 69,21% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2002 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2002) καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2002 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2002). 3. Την διάθεση των κερδών προς διάθεση ύψους Euro 39.797,38 στο τακτικό αποθεματικό της εταιρείας. 4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός Ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και Αναπληρωματικός Ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Σταματίου Γεώργιος του Παρασκευά. Η αμοιβή τους θα καθοριστεί από το εποπτικό συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. Στην θέση του κ. Σμυρνιώτη-Σιμιτόπουλου Δημήτριο εκλέγεται ο κ. Λεμονάκης Ιωάννης του Ηλία και στην θέση του κ. Κρασανάκη Αντώνιου του Στυλιανού εκλέγεται ο κ. Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου. Κατόπιν αυτών το Δ.Σ της εταιρείας θα έχει ως εξής: Γεώργιος Συνατσάκης του Μιχαήλ - Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος. Κριτζάς Κων/νος του Βύρωνα - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Λεμονάκης Ιωάννης του Ηλία - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Μπακογιαννάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος Σκαμπαβία Ασημίνα του Μιχαήλ - Μη Εκτελεστικό Μέλος. Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού - Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος. Φούρναρης Γεώργιος του Βασιλείου - Ανεξάρτητο και Μη Εκτελεστικό Μέλος. 6. Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού η οποία αφορά την εκλογή ή μη Αντιπροέδρου.


 


05/05/2003   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε γνωστοποιεί ότι την 5 Μαΐου 2003 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 10:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 69,57% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 68,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:
1. Να πραγματοποιηθεί αγορά μετοχών της εταιρείας ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε από τον κο Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ ύψους 18% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η ανωτέρω αγορά θα πραγματοποιηθεί μετά την αποτίμηση της εταιρείας από το Υπουργείο Ανάπτυξης όπως ορίζει το Άρθρο 9 του Ν. 2190/20.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


 


 
27/03/2003   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 27 Μαρτίου 2003 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 10:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 73,29% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 71,75% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους € 868.208,40 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού του άρθρου 3 του Νόμου 2594/2001 για την κάλυψη υποχρέωσης που απορρέει από υπαγωγή επένδυσης σε αναπτυξιακό νόμο. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,40 σε € 0,48 και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει από € 4.341.042 σε € 5.209.250,40.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


 

21/03/2003   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 21 Μαρτίου 2003 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 10:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 73,68% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 72,14% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε:
1. Παρουσίαση στους μετόχους που ήταν παρόντες, την κατάσταση των μετόχων που ήταν αντισυμβαλλόμενοι (πωλητές) για τα χρονικά διαστήματα από 20-12-2002 έως 7-1-2003 και από 14-1-2003 έως 24-1-2003 κατά τα οποία η εταιρεία προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών.
2. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την προσθήκη δύο νέων μελών και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά ως ακολούθως: Εκτελεστικό μέλος: Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ. Μη Εκτελεστικά μέλη: Κριτζάς Κων/νος του Βύρωνα, Μπακογιαννάκης Κων/νος του Νικολάου, Σκαμπαβία Ασημίνα του Μιχαήλ , Σμυρνιώτης-Σημιτόπουλος Δημήτριος του Κων/νου. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη: Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού, Κρασανάκης Αντώνιος του Στυλιανού
3. Έλαβε αποφάσεις για τη σύναψη συμβάσεων
4. Επικύρωσε διάφορες συμβάσεις.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


 


 
30/7/2002   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 30/7/2002 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση  των μετόχων της, κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 67,85% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 67,12% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Έγκριση του σχεδίου συμβάσεως και της εκθέσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρίας Α & Δ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία από την εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λήψη σχετικών αποφάσεων.

2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχώνευσης κατά 598.386 ευρώ με την έκδοση 1.495.965 νέων κοινών μετοχών που θα λάβουν οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρίας. Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. μετά το πέρας της αυξήσεως θα έχει μετοχικό κεφάλαιο 4.341.042 ευρώ το οποίο θα διαιρείται σε 10.852.605 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

3. Την μετάθεση της εκλογής των δύο νέων μελών του Δ.Σ. και τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. σε επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

4. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας και επέκταση του αντικειμένου της. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας.

5. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας μέσω του Χ.Α.Α. σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 16, σε ποσοστό έως 5,34% του συνόλου των σε κυκλοφορία κοινών ονομαστικών μετοχών της, δηλαδή μέχρι 500.000 μετοχές. Η κατώτατη τιμή ανά μετοχή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι 0,50 ευρώ και η ανώτατη τιμή ανά μετοχή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι 7 ευρώ. Το χρονικό διάστημα στο οποίο θα συντελεστούν οι αγορές ορίζεται έως 31/3/2003.

6. Επικύρωση διαφόρων συμβάσεων.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
  
28/6/2002   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 28/6/2002 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 67,95% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 67,23% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2001 (1/1/ - 31/12/2001) καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις οικονομικές καταστάσεις.

3. Την διάθεση κερδών το ύψος των οποίων είναι 0,02184 ευρώ ανά μετοχή. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ορίσει κατά την κρίση του, σύμφωνα και με τα από τον νόμο οριζόμενα, την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος και τον τρόπο καταβολής του στους κ.κ. Μετόχους.

4. Την εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών.

5. Την μετάθεση εκλογής δύο νέων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. στα πλαίσια του νόμου 3016/2002. Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις και τον καθορισμό της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σε επόμενη Γενική Συνέλευση εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας.

6. Την επικύρωση διαφόρων συμβάσεων.

7. Την έγκριση διάθεσης του ομολογιακού δανείου και τροποποίησης σκοπού χρήσης κατά το αδιάθετο υπόλοιπο ύψους ευρώ 3.035.298 ώστε με το ποσό αυτό να συμμετέχει η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, και σε περίπτωση όπου δεν διατεθεί το συνολικό εναπομένον ποσό στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. να διατεθεί διαφορετικά με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας με μόνη υποχρέωση σε επόμενη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες απαιτηθούν από την Τράπεζα Πίστεως για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και να υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο όπου με μόνη την υπογραφή του θα δεσμεύει την εταιρία.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
 


 


28/12/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 28/12/2001 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, με σύνολο συγκεντρωθέντων μετοχών ίσο με 71,07% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 996.760,18 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού των 69.579,08 € από την αναπροσαρμογή αξίας ακίνητων και ποσού 927.181,11 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από υπέρ το άρτιο έκδοση μετοχών.

2. Έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.742.656 ευρώ και διαιρείται με 9.356.640 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ.

3. Τροποποίηση με βάσει τα ανωτέρω του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

4. Έγκριση των μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεων και ενεργειών και την εξαγορά ποσοστού 50,00072% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατασκευαστικής εταιρίας ΕΒΡΟΣ ΑΕ.

5. Έγκριση προκειμένου να εξαγορασθούν δύο κατασκευαστικές εταιρίες.
  
23/07/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 23 Ιουλίου 2001 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 75,14% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 75,14% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την έγκριση σύναψης ομολογιακού δανείου ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000) Ευρώ.
  
29/06/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 29 Ιουνίου 2001 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 75,256% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 75,256% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2000 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2000) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Την έγκριση διάθεσης κερδών και συγκεκριμένα την αποκοπή μερίσματος ύψους 21,5 δρχ. ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στα πλαίσια του νόμου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, τον τρόπο και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος.

4. Την εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2001 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Την επικύρωση της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρκάκη Χαράλαμπου του Σπυρίδωνα από τον κ. Γιακουμάκη Δημήτριο του Γεωργίου με βάση το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’αρίθμ. 805/13.06.2001. Κατά τα λοιπά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν.

6. Πραγματοποιήθηκε γενικότερη ενημέρωση των μετόχων για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας.
  
16/03/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι την 16 Μαρτίου 2001 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 76,207% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 76,207% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

Την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του ποσοστού 6% του μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 15 Ευρώ και σε διάστημα μέχρι την 31/12/2001. Επίσης επικυρώθηκαν διάφορες συμβάσεις. Ήμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

Read 2851 times Last modified on Πέμπτη, 17 Αύγουστος 2017 12:22

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
  • Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
  •     Οδός Κορωναίου 14,ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
  •   Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε