ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." διοικείται από 6 μελές Διοικητικό Συμβούλιο και είναι το ακόλουθο :

Συνατσάκης Μ. Γεώργιος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1951. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1975 με το δίπλωμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή.

Λεμονάκης Η. Ιωάννης - Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Κω το 1964. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1989 με το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Στην εταιρεία εργάζεται από το 1996 και είναι υπεύθυνος του τμήματος Επιμετρήσεων.

Παπουτσάκης Στ. Στυλιανός - Aνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1951. Αποφοίτησε Πανεπιστήμιο J.W. Goethe της Φρανκφούρτης με το πτυχίο του τμήματος Marketing – Πολιτικής Παραγωγής και Διαφήμισης. Ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της διαφήμισης και των κατασκευών από το 1979.

Φούρναρης Β. Γεώργιος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στο Σουφλί το 1960. Αποφοίτησε και από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το πτυχίο του Μαθηματικού και είναι Διοικητικό Στέλεχος στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.

Δημόπουλος Ν. Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1977. Έχει σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πανεπιστήμιο και έχει σημαντική εμπειρία κυρίως σε δημόσια έργα (οδοποιίας).

Χατζαντωνάκης Α. Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1971. Αποφοίτησε από το ΤΕΙ Πατρών με το πτυχίου του Πολιτικού Έργων Υποδομής.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

    Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Συνατσάκης
    Τεχνικός Διευθυντής: Γεώργιος Συνατσάκης
    Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου: Αφροδίτη Παπαδάκη
    Οικονομικός Διευθυντής: Γεώργιος Τσουρδαλάκης
    Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Ιωάννης Λεμονάκης
    Ιωάννης Λεμονάκης
    Τεχνικός Υποδιευθυντής:
    Υπεύθυνος Τμήματος Δημοπρασιών: Νικόλαος Κοκολάκης
    Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων: Αντώνης Αδάμης
    Υπεύθυνος Προμηθειών: Αντώνης Αδάμης
    Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Χερσαίου & Πλωτού Εξοπλισμού: Στέφανος Χατζηαδάμ
    Υπεύθυνος Ασφαλείας: Μιχαήλ Αγριόγιαννος

organogramma 1

 

 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών  Ποσοσό(%)
1 Συνατσάκης Γεώργιος 9.309.812 58,63%
2 ΔΙΑ αε 1.586.000  9,988%
3 Λοιποί Επενδυτές* 5.250.296  33,06%
  Σύνολο 15.878.748  100%

 

Σημ: * Μέτοχοι που το ποσοστό τους δεν ξεπερνάει το 5,0%


Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.621.799,04 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 15.878.748 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,48 ΕΥΡΩ έκαστη.

img history

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
  • Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
  •     Οδός Κορωναίου 14,ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
  •   Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε