ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία Δομική Κρήτης Α.Ε. υιοθετεί και εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία καθώς και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, είναι πιστοποιημένη από την Q-cert με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, με το  OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 καθώς και με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004

 

Επίσης, η θυγατρική εταιρεία Δομική Βιομηχανική Α.Ε., τεχνική εταιρεία 4ης τάξεως, εφαρμόζει σύγχρονο σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EN ISO 14001:2004 καθώς και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγιεινής στην Εργασία OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 σύμφωνα με τη διαδικασία επιθεώρησης και πιστοποιήσης της TUV Austria Hellas.

 

 

img history

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε