16/10/2020 Ανακοίνωση Άρσης Επιτηρησής και μεταφοράς στην Κύρια Κατηγορία.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 16/10/2020 συνεδρίασης της επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας του Χρηματισηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρείας μεταφέρονται στην  Κύρια κατηγορία (από κατηγορία Επιτήρησης), δεδομένου οτι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι υπαγωγής στην κατηγορία επιτήρησης.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε