ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

Ο Όμιλος Δομική Κρήτης δίνει μεγάλη έμφαση στη σύνδεση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού τομέα και την εφαρμογή αυτών, στο κατασκευαστικό κλάδο. Για αυτό το λόγο προσφέρονται ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απόκτησης εμπειρίας σε φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε