03/06/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΕΕΣ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αιτήσεως της και έγκρισης από την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. απεχώρησε στις 02/6/2014 από την εταιρεία ειδικού σκοπού Αττικά Σχολεία Α.Ε.Ε.Σ. εκχωρώντας την συμμετοχή της στην ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και εισπράττοντας το κόστος συμμετοχής της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε