26/10/2016 Ανακοίνωση Υπογραφής Νέας Σύμβασης

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», υπέγραψε σήμερα 26 Οκτωβρίου 2016 τη σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)» στην οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.672.241,57 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και η Δομική Κρήτης Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 33,33%.

Κύριος του έργου είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), και η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από σήμερα ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
  • Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
  •     Οδός Κορωναίου 14,ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη
  •   Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε