26/10/2016 Ανακοίνωση Υπογραφής Νέας Σύμβασης

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Κοινοπραξία «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε.- ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», υπέγραψε σήμερα 26 Οκτωβρίου 2016 τη σύμβαση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 29+990)» στην οποία ανακηρύχθηκε Ανάδοχος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.672.241,57 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και η Δομική Κρήτης Α.Ε. συμμετέχει στην ανωτέρω Κοινοπραξία με ποσοστό 33,33%.

Κύριος του έργου είναι η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.), και η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από σήμερα ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε