8/9/2017 Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκαν στις 8/9/2017 στη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.domik.gr στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε