11/9/2017 Γνωστοποίηση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Γνωστοποίηση Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα δημοσιευθούν την 11 Σεπτεμβρίου 2017 στην σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.domik.gr).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε