24/12/2007 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Χ.ΧΟΥΜΠ

Σε συνέχεια διευκρινιστικής επιστολής που λάβαμε σήμερα από τον κ. Χρήστο Χούμπαυλη, ενημερώνουμε ότι οι αποκτηθείσες από τον τελευταίο μετοχές που αναφέρονται στην από 14.12.2007 ανακοίνωση της εταιρείας μας, ήτοι 840.000 μετοχές της εταιρείας αξίας 1.260.000 ευρώ, αγοράστηκαν στο όνομα της τράπεζας SG HAMBROS AND TRUST LTD για λογαριασμό του κ. Χρήστου Χούμπαυλη και όχι στο όνομα του τελευταίου. Συνεπώς, από το 10,232% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που πλέον κατέχει ο κ. Χρήστος Χούμπαυλης στην εταιρεία, το 4,991 % αντιστοιχεί σε δικαιώματα ψήφου που ο τελευταίος κατέχει άμεσα και το 5,241% αφορά δικαιώματα ψήφου που κατέχει ο ίδιος έμμεσα, ήτοι κατέχονται στο όνομα της ανωτέρω αναφερόμενης SG HAMBROS AND TRUST LTD για λογαριασμό του κ. Χρήστου Χούμπαυλη.

Αρ. πρωτοκόλλου: 188 7/ 24.12.2007

Παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε