01/07/2008 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε  γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-06-2008 συγκροτήθηκε, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, σε σώμα ως ακολούθως :

    Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος
    Λεμονάκης Ιωάννης του Ηλία, Εκτελεστικό Μέλος
    Κριτζάς Κων/νος του Βύρωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Παπουτσάκης Στυλιανός του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
    Φούρναρης Κων/νος  του Βασιλείου,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. έχουν ελληνική υπηκοότητα. Η θητεία τους είναι πενταετής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε