05/09/2008 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13.08.2008

Οι μέτοχοι της εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η «Εταιρία»), κατά τη συνέχιση σήμερα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία είχε οριστεί αρχικώς για τις 13 Αυγούστου 2008 αλλά αναβλήθηκε για το πρώτο και δεύτερο θέμα, κατόπιν αιτήματος του μετόχου της εταιρίας κ. Γεωργίου Συνατσάκη, για τις 5 Σεπτεμβρίου 2008 η λήψη αποφάσεων επί των αναβληθέντων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής, αποφάσισαν τα εξής:

1. Να εγκρίνουν την πώληση από την Εταιρία του 25% των μετοχών της εταιρίας «ΔΙΑ Α.Ε.» που αυτή κατέχει στις κ.κ. Αλίκη Συνατσάκη και Αλκυόνη Συνατσάκη σε τίμημα που θα προκύψει από την εκτίμηση των ακινήτων της ΔΙΑ Α.Ε. από εκτιμητική εταιρία και την αποτίμηση της αξίας της ΔΙΑ Α.Ε. από ορκωτούς λογιστές και εφόσον το εν λόγω τίμημα εγκριθεί από νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό. Εξουσιοδότησαν, τέλος, το Δ.Σ. της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις σχετικές απαραίτητες ενέργειες.

2. Να εγκρίνουν την αγορά από την Εταιρία του 25% των μετοχών της εταιρίας «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο, σε τίμημα που θα προκύψει από την εκτίμηση των ακινήτων της «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από εκτιμητική εταιρία και την αποτίμηση της αξίας της ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από ορκωτούς λογιστές και εφόσον το εν λόγω τίμημα εγκριθεί από νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό. Εξουσιοδότησαν, τέλος, το Δ.Σ. της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις σχετικές απαραίτητες ενέργειες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε