18/12/2008 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

H Δομική Κρήτης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στη δημοσιευθείσα κατάσταση «Στοιχεία & Πληροφορίες», στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ στις 28.11.08 και συγκεκριμένα  στον πίνακα  Ταμειακών Ροών , στη στήλη «30/09/2008» -Εταιρίας και Ομίλου- απεικονίσθηκαν λάθος ποσά. Η εταιρεία έχει προβεί στην ορθή απεικόνιση και  έχει αναρτήσει την διορθωμένη κατάσταση «Στοιχεία & Πληροφορίες», στην ιστοσελίδα της www.domik.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε