19/12/2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι συνήλθε στις 19/12/2008 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 10:00 πμ στην οποία παρέστησαν 7 Μέτοχοι κομιστές 11.278.047 μετοχών, ποσοστό 70,36 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 11.278.047 δηλαδή ποσοστού 71,03 % επί των δικαιωμάτων ψήφου. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

    Χορήγηση ειδικής έγκρισης για πώληση ποσοστού 25% των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑ Α.Ε.»  στις κυρίες Συνατσάκη Αλίκη και Συνατσάκη Αλκυόνη κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 23α  Ν.2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.278.047 μετοχές, ποσοστό 100%.


    Χορήγηση ειδικής έγκρισης για αγορά ποσοστού 25% των μετοχών της εταιρείας  «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΛΙΩΝ Α.Ε.» από τον κ. Συνατσάκη Γεώργιο κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α  Ν.2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.278.047   μετοχές, ποσοστό 100%.


     Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρω 2.000.000 για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού και χορήγηση εμπράγματης εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης συνολικού ποσού Ευρω 2.000.000  επί των ακινήτων της εταιρείας στην οδό Μιχαλακοπούλου στην Αθήνα επιφάνειας 170,00 τετραγωνικών μέτρων και στην οδό Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και ενεχυρίαση – εκχώρηση των σχετικών ασφαλιστικών απαιτήσεων. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.278.047   μετοχές, ποσοστό 100%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε