31/12/2008 ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Η Δομική Κρήτης Α.Ε. γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την σημερινή του συνεδρίαση στις 31.12.2008,  αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την απορρόφηση του από την θυγατρική εταιρεία «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.»

Η εισφορά και απορρόφηση του κλάδου θα γίνει σύμφωνα με της διατάξεις του  ν. 2166/93 και του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31.12.2008.

 Η απόσχιση του κλάδου γίνεται για λόγους εσωτερικής αναδιοργάνωσης και δεν επηρεάζει τα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου διότι  η απορροφούσα εταιρεία «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.» ενοποιείται πλήρως στις Οικονομικές Καταστάσεις  αφού το ποσοστό συμμετοχής της «Δομική Κρήτης Α.Ε.» στο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 99,99%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε