08/05/2009 Σχολιασμός δημοσιεύματος εφημερίδας "ΜΕΤΟΧΟΣ"

Σχετικά με σημερινό (08/05/2009) δημοσίευμα  της εφημερίδας “ΜΕΤΟΧΟΣ” και ως προς την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού η εταιρεία “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”  διευκρινίζει τα παρακάτω:

Η “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” είναι κύριος μέτοχος στις παρακάτω ενεργειακές εταιρείες  οι οποίες έχουν καταθέσει αιτήσεις στο Νομό Αχαΐας :

    “ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε.”  Η εταιρεία είχε καταθέσει μία αίτηση για κατασκευή Αιολικού Πάρκου ισχύος 28 MW στην περιοχή ‘’Ρούσκιο Καλαβρύτων’’. Το αιολικό πάρκο αυτό έχει ήδη λάβει την άδεια παραγωγής, την έγκριση της ΠΠΕ έχει λάβει επίσης και τους όρους διασύνδεσης και τώρα βρίσκεται  στην φάση της άδειας εγκατάστασης.
    “ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  Α.Ε.”  Η εταιρεία είχε καταθέσει τέσσερις  αιτήσεις για κατασκευή Αιολικών  Πάρκων συνολικής ισχύος  120 MW. Στις αιτήσεις αυτές έχουν κατατεθεί οι μελέτες,  οι πιστοποιημένες μετρήσεις και οι ΠΠΕ και ευρίσκεται στο στάδιο έκδοσης των αδειών παραγωγής.

Οι ανωτέρω μελέτες προχωρούν  κανονικά  και οι τυχόν καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των εταιρειών. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις τοπικών παραγόντων.

Όσο για το μνημόνιο συνεργασίας με την “EOLFI” για την κατασκευή των εν λόγω Αιολικών Πάρκων, λόγω καθυστέρησης εκδόσεως των αδειών εγκατάστασης, οι όροι αυτού αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε