25/09/2009 Παράταση για την υπογραφή της σύμβασης με ENEL

Σε συνέχεια της από 4.9.2009 ανακοίνωσης της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (η «Εταιρία»), ανακοινώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Enel Green Power International BV (η “Enel”), της Εταιρίας και των λοιπών μερών για την κατάρτιση της σύμβασης με αντικείμενο τις μετοχές των ενεργειακών εταιριών «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.», «Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.», «Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.», «Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαϊας Α.Ε.» και «Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», συνεχίζονται ομαλώς επί τη βάσει των όρων της προσφοράς της Enel που είχαν γίνει αποδεκτοί από την Εταιρία και τους λοιπούς μετόχους των ανωτέρω ενεργειακών εταιριών. Για λόγους καθαρά τεχνικούς, τα μέρη συμφώνησαν την παράταση της αρχικώς τεθείσας προθεσμίας για την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης (25/9/2009) ως τις 23/10/2009.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε