23/10/2009 Υπογραφή Σύμβασης με ENEL GREEN POWER INTENATIONAL B.V.

Σε συνέχεια των από 1.9.2009 και 3.9.2009 ανακοινώσεων της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., για την προσφορά της εταιρίας Enel Green Power International BV (η “Enel”) και την αποδοχή αυτής από την ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, ανακοινώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3340/2005 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν. 3556/2007, ότι στις 23.10.2009 υπεγράφη η σύμβαση με την Enel για την αγορά από την τελευταία των μετοχών των ενεργειακών εταιριών «Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.» και «Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.» και για το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών  των ενεργειακών εταιριών «Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.», «Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε.» και «Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», κατά τους όρους της δεσμευτικής προσφοράς της Enel, όπως ειδικότερα εκτίθενται στην από 1.9.2009 ανακοίνωση της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε