30/11/2009 Ολοκλήρωση Απόσχισης Κλάδου

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι  ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΕΜ-8548/20.10.09 εγκριτική απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου η απορρόφηση του αποσχιζόμενου κλάδου ενέργειας της  εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ,από την θυγατρική της εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΟ ΒΟΣΚΕΡΟΥ ΑΕ (99,99%), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993.

Ημερομηνία του Ισολογισμού μετασχηματισμού είχε οριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Εταιριών η 31.12.2008. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών στις 26.06.2009.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε