31/12/2009 Ολοκλήρωση Μεταβίβασης Μετοχών της "Αιολικό Βοσκερού Α.Ε." στην Enel

Σε συνέχεια της από 23.10.2009 ανακοίνωσης της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ,σχετικά με την κατάρτιση σύμβασης με την εταιρία Enel Green Power International BV (η "Enel") για την αγορά από την τελευταία των μετοχών που κατέχει η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στις ενεργειακές εταιρίες "Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.", "Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.", "Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.", "Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε." και "Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.", κατά τους όρους της δεσμευτικής προσφοράς της Enel, όπως ειδικότερα εκτίθενται στην από 1.9.2009 ανακοίνωση της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, γνωστοποιείται στο κοινό ότι, κατόπιν πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, ολοκληρώθηκε στις 30.12.2009 η μεταβίβαση από την ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε στην Enel των μετοχών που κατείχε στην "Αιολικό Βοσκερού Α.Ε." και καταβλήθηκε το συμφωνηθέν τίμημα. Παράλληλα καταβλήθηκε στην ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. από την Enel και το τίμημα για την απόκτηση του δικαιώματος εξαγοράς των μετοχών των εταιρειών "Αιολικό Ρουσκιό Α.Ε" "Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε." και "Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε."

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε