23/10/2012 Ανακοίνωση Υπογραφής Νέας Σύμβασης ποσού € 56,9 εκ.

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ της Κοινοπραξίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. - ΕΚΤΕΡ Α.Ε.-ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. και της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ -ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» του Βόρειου Οδικού Άξονα, συνολικού ποσού 56.905.665,56 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι αρχικού προϋπολογισμού 65.000.000 Ευρώ.
 Το έργο τελεί υπό την επίβλεψη της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ, ενώ η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. συμμετέχει στην προαναφερόμενη Κοινοπραξία με ποσοστό 25%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε