ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΒΑΣΙΑ

Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μεταξύ της εταιρείας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπογράφει η σύμβαση κατασκευής του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΜΟΝΕΒΑΣΙΑ», συνολικού ποσού 9.803.257,78 Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ έναντι αρχικού προϋπολογισμού 14.620.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε