14/6/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖ.ΠΛΗΡΟΦ. Aδάμης Αντώνης

Η εταιρία  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα, υπεύθυνος τμήματος μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων προέβη την 14/06/2012 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας  € 347,74.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε