27/12/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖ.ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος,  Πρόεδρος και  Διευθύνοντας  Συμβούλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 27/12/2012 σε εξωχρηματιστηριακή αγορά 845.040 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας  € 800.000,00.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε