Στοιχεία και πληροφορίες του ομίλου εταιρειών ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. της 30-6-2007

Στοιχεία και πληροφορίες του ομίλου εταιρειών ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ και της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. της 30-6-2007 κατά Δ.Λ.Π.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 341156

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2017 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε