04/09/2009 Αποδοχή προσφοράς ENEL GREEN POWER

Σε συνέχεια της από 1.9.2009 ανακοίνωσης της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε (η "Εταιρία") για την προσφορά της εταιρίας Enel Green Power  προς εξαγορά των ενεργειακών εταιριών "Αιολικό Βοσκερού Α.Ε.", "Αιολικό Κουλούκωνας Α.Ε.", "Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε.", "Αιολικά Πάρκα Ανατολικής Αχαϊας Α.Ε." και "Αιολικά Πάρκα Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.", η Εταιρία ανακοινώνει ότι:

α) Οι όροι της εν λόγω προσφοράς της Enel Green Power έγιναν αποδεκτοί από την Εταιρία και τους λοιπούς μετόχους των ανωτέρω ενεργειακών εταιριών, και

β) Τα μέρη θα διαπραγματευθούν τη σύμβαση με αντικείμενο τις μετοχές των παραπάνω ενεργειακών εταιριών κατά τους όρους της προσφοράς, με σκοπό να την υπογράψουν μέχρι τις 25.9.2009.

Contact Us

  • STRUCTURAL GROUP CRETE
  • Investor Relations
  •     14 Street Koronaiou ,PC. 71202, HERAKLION, CRETE
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε