ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

1. Αποπεράτωση κατασκευής δυτικής εισόδου Θεσσαλονίκης τμήμα εντός σχεδίου
2. Γέφυρα ποταμού Βοζβόζη
3. Οδικός άξονας Χούδετσι - Περθένι - Τεφέλι - Πύργος (6ο υποέργο) τμήμα από Χ.Θ. 2+610
     μέχρι Χ.Θ. +410
4. Κατασκευή οδού Αγ.Σώζων - Αλάγνι (Χ.Θ. 0+0.00 - Χ.Θ. 12+270) και συμπληρωματικές
    εργασίες στο τμήμα Καλλιθέα - Αγ. Σώζων
5. Οδικός άξονας Χούδετσι - Παρθένι - Τεφέλι - Πύργος 5ο υποέργο (παράκαμψη παρθενίου
     κόμβος Μ.Επανώσηφη, ολοκλήρωση τμήματος Πλακιώτισσα (Χ.Θ.12+000)-Προτορία (Χ.Θ.
     15+5000)
6. Ολοκλήρωση του τμήματος χερσόνησος Μαλλιά κα ικατασκευή του υποτμήματος από Χ.Θ.
     2+750 του βορείου οδικού άξονα Κρήτης
7. Ηράκλειο Αγ. Δέκα-συμπληρωματικές εργασίες στο τμήμα Ηράκλειο-Αγ.Βαρβάρα
8. Μελέτη κατασκευή δύο (2) οδικών υποτμημάτων και παράλληλα έργα στο τμήμα
     Χερσόνησος-Ορ. Ν. Λασιθίου
9. Αυχήν Αγκαθιάς - Σητεία τμήμα Χαμέζι-Σητεία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης
10. Εργασία οδόστρωσης και ασφαλτόστρωσης στο έργο Δ.Ε.Κ.Κ.
11. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων&σχεδίου-αποτύπωση δρόμου χαράξεως περιμετρικά
       του οικοπέδου&σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο
12. Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος για την κατασκευή του έργου Α/Δ Καστελίου
13. Κατασκευή οδοποιίας οικοδομικού συνεταιρισμού εφοριακών Ηρακλείου
14. Συνδετήρια οδός κόμβου Μεσάρας με νέα γέφυρα ποταμού Γιόφυρο
15. Επιχειρησιακές ευκολίες στο Α/Δ Ηρακλείου IV (Οικοδομικά και Οδοποιία)
16. Κατασκευή Οδοποιίας προς φοιτητική εστία Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet