ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

2023

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

8/9/2023 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

8/9/2023 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

11/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 8/9/2023

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Έντυπο Διορισμού Αντπροσώπου στη Γενική Συνέλευση

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

Πολιτική Καταληλότητας Μελών Δ.Σ. (2η Έκδοση)

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών προς της Γενική Συνέλευση

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022

Πολιτική Αποδοχών (νέα έκδοση)

 

Βιογραφικά Μελών Δ.Σ.και νέων υποψηφίων

 

Συνατσάκης Γεώργιος -υφιστάμενο μέλος-Εκτελεστικό Μέλος (link Βιογραφικού)

Λυδία Παπαδοπούλου - υφιστάμενο μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (link Βιογραφικού)

Γεώργιος Δροσανάκης  υφιστάμενο μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (link Βιογραφικού)

Δημήτριος Κούτρας -νέος υποψήφιος (link Βιογραφικού)

Κωνσταντίνος Μακρυδάκης -νέος υποψήφιος (link Βιογραφικού)

Αλκυόνη Συνατσάκη -νέος υποψήφιος (link Βιογραφικού)

Αντώνιος Αδάμης -νέος υποψήφιος (link Βιογραφικού)

  

2022

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

9/9/2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12/8/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 9/9/2022

Έντυπο Διορισμού Αντπροσώπου στη Γενική Συνέλευση

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

2/8/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Έντυπο Διορισμού Αντπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σχέδιο Αποφάσεων

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. .

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10/9/2021

 

  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

17/7/2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17/7/2021

25/6/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 17/7/2021  / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS)

25/6/2021 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Έντυπο Διορισμού Αντπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Βιογραφικά νέων υποψήφιων Ανεξάρτητων Μελών Δ.Σ.

 

 

Σημείωση: Βιογραφικά υφιστάμενων Μελών Δ.Σ. στο πεδίο ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ / ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

2020

  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

03/09/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

12/08/2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

12/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

04/09/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

4/9/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

09/08/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

09/08/2019 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αίτηση Εξουσιοδότησης Εκπροσώπησης Μετόχων

Συνολικός Αριθμός Μετόχων και Δικαιωμάτων Ψήφου 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

27/5/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2/5/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

2/5/2019 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

 

2018

7/09/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10/8/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

 

2017-2018

08/01/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 15/12/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

 

2017

7/09/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016
02/03/2013 ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
02/03/2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
02/03/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2015

30/6/2015 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
03/06/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/06/2015 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
03/06/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

2014

30/6/2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/06/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/06/2014 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
03/06/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2013

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 28/06/2013

28/06/2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2013
07/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/06/2013 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
07/06/2013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
 

2012

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 29/06/2012

29.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/06/2012 ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
07/06/2012 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
07/06/2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
 

2011

A' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 11/10/2011

11/10/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
29/09/2011 ΠΡΟΣΛΗΣΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
29/10/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
29/10/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 23/09/2011  
23/9/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
30/08/2011 ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
30/08/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
30/08/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
05/07/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
30/06/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/6/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
03/6/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
03/6/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2/2/2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/1/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
11/1/2011 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11/1/2011 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
11/1/2011 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

 

2010
 01/7/2010 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ.
30/6/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 2009
 Τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2009 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 
2008
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/12/2008 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Συνέχιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13/08/2008
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13/08/2008 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2008  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
 
2007
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24/12/2007  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/07/2007  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2007   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15/01/2007  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2006
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 04/08/2006  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2006   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2005
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2005   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2004
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20/12/2004  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2004   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26/02/2004  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2003
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2003   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05/05/2003  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27/03/2003  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21/03/2003  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2002
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/7/2002  ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/2002   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

2001
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28/12/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/07/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16/03/2001   ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

 

 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 34.11.56

E-mail: info{at}domik.gr 

           IR (@)domik.gr

 

© 2021 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε