ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

26/4/2023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2023.

  • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2022, με ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr ) την Τρίτη, 2 Μάϊου 2023.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2022, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

29/09/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα  4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η δημοσίευση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/9/2023 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.domik.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr

 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet