ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. διοικείται από 6 μελές Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε στις 17-7-2021 με πενταετή θητεία και είναι το ακόλουθο :

Συνατσάκης Μ. Γεώργιος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1951. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1975 με το δίπλωμα του Τοπογράφου Μηχανικού. Είναι ο ιδρυτής της εταιρείας και εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. (Link Βιογραφικού)

 

Λεμονάκης Η. Ιωάννης - Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Γεννήθηκε στην Κω το 1964. Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο το 1989 με το δίπλωμα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Στην εταιρεία εργάζεται από το 1996 και είναι υπεύθυνος του τμήματος Επιμετρήσεων(Link Βιογραφικού).

 

Χατζηαδάμ Στέφανος - Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1968. Αποφοίτησε από το ΤΕΙ Κρήτης με το πτυχίου του Μηχανολόγου Μηχανικού με ειδικότητα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανική Παραγωγής.(Link Βιογραφικού)

 

Χατζαντωνάκης Α. Γεώργιος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1971. Αποφοίτησε από το ΤΕΙ Πατρών με το πτυχίου του Πολιτικού Έργων Υποδομής (Link Βιογραφικού).

 

Λυδια Παπαδοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ- Finance) στο Imperial College του Λονδίνου. Έχει αποκτήσει την επαγγελματική πιστοποίηση του Ορκωτή Ελεγκτή/Λογιστή (ACA) από το Institute of Chartered Accountants of England & Wales, (ICAEW).

 

Δροσανάκης Γεώργιος,Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεννήθηκε το 1954 και είναι διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Λυδια ΠαπαδοπούλουΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

Δροσανάκης Γεώργιος,Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Χατζηαδάμ Στέφανος - Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Δροσανάκης Γεώργιος,Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λυδια ΠαπαδοπούλουΑνεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου.

Χατζαντωνάκης Α. Γεώργιος Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αντώνης Αδάμης

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

   Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Συνατσάκης
   Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου: Αφροδίτη Παπαδάκη
   Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Γεώργιος Τσουρδαλάκης
   Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Ιωάννης Λεμονάκης
   Υπεύθυνος Τμήματος Δημοπρασιών: Ευάγγελος Κερχουλάς
   Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων: Αντώνης Αδάμης
   Υπεύθυνος Προμηθειών: Κερχουλάς Ευάγγελος
   Υπεύθυνος Τμήματος Συντήρησης Χερσαίου: Στέφανος Χατζηαδάμ

   Υπεύθυνος Τμήματος Συντήρησης Πλωτού Εξοπλισμού: Αντώνης Αδάμης

  Υπεύθυνος Ασφαλείας: Μιχαήλ Αγριόγιαννος

 

 

organogramma 1

 

 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ
α/α Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών  Ποσοσό(%)
1 Συνατσάκης Γεώργιος 9.309.812 58,63%
2 ΔΙΑ αε 1.586.000  9,988%
3 Λοιποί Επενδυτές* 5.250.296  33,06%
Σύνολο 15.878.748  100%

 

Σημ: * Μέτοχοι που το ποσοστό τους δεν ξεπερνάει το 5,0%


Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.621.799,04 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 15.878.748 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,48 ΕΥΡΩ έκαστη.

 

 

 

 

img history

FaLang translation system by Faboba

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

Fax: (+30) 2810 - 34.11.56

E-mail: info{at}domik.gr 

           IR (@)domik.gr

 

© 2021 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε