ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Δομική Κρήτης Α.Ε. είναι μία Ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ειδικευμένη στα έργα υποδομών (Οδοποιΐες, Λιμενικά, Υδραυλικά, Κτιριακά, Βιομηχανικά), Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ανάπτυξης Ακινήτων και Περιβαλλοντικά Έργα.

 

ΟΡΑΜΑ μας , είναι να παρέχουμε πολύτιμες υπηρεσίες στους πελάτες μας, να οικοδομούμε συνεργασίες στις κοινότητες που δραστηριοποιούμαστε και να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τους ανθρώπους μας.

 

Βασικές Αξίες μας:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ, στην κατανόηση των αναγκών των πελατών μας και στην επίτευξη των στόχων τους. Στην προστασία της περιουσίας των μετόχων μας και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, εξελιγμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι το "αίμα ζωής" της επιχείρησης μας, και για αυτό δίνουμε προσωπική προσοχή στους πελάτες μας εστιάζοντας σε αυτούς ατομικά.

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, προστατεύοντας τα ηθικά μας πρότυπα, την ποιότητα, την ειλικρίνεια και τη σκληρή δουλειά. Εστιάζουμε στο "να κάνουμε το σωστό". Η Δομική Κρήτης συνδέεται σταθερά με τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης, την ποιότητα και την προσωπική προσοχή στους πελάτες μας.

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ, καθώς γνωρίζουμε ότι για να πετύχουμε τους στόχους μας, σημαίνει να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους μας ως το κύριο περιουσιακό μας στοιχείο και τους πελάτες μας ως τους «σεβαστούς φίλους» μας.

 

Η Δομική Κρήτης, κατανοεί τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας και ότι είναι δική μας ευθύνη να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας με διαφανή και δεοντολογικό τρόπο που υποστηρίζει τους στόχους μας για την εξυπηρέτηση πελατών, τη συμμετοχή της κοινότητας, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την οικονομική ισχύ και την υγεία των εργαζομένων, και την ευημερία.

Οι βασικές μας αξίες ακεραιότητας, ομαδικής εργασίας και δέσμευσης καθοδηγούν τις δραστηριότητές μας και αναμένουμε από τους οργανισμούς με τους οποίους δουλεύουμε να μοιραστούν τις δεσμεύσεις μας.

Παροχή Υπηρεσίων Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων προς τον Πελάτη
Παροχή στους εργαζόμενους ενός ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος
Να είμαστε ενεργοί συνεργάτες της κοινότητας
Διατήρηση Υψηλών Ηθικών Προτύπων
Προσπάθεια Συνεχούς Βελτίωσης

 

Οι ανωτέρω αρχές αποτελούν θεμέλια των ενεργιών μας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet