ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η " ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." ιδρύθηκε το έτος 1985 , με κύρια δραστηριότητα την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, την εκμετάλλευση ακινήτων, την παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή και εμπορία λατομικών προϊόντων, την παραγωγή σκυροδέματος καθώς επίσης και τη στρατιγική συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.Σήμερα, έχει αποχωρήσει από τον κλάδο της εξόρυξηςη λατομικών προϊόντων και την παραγωγή σκυροδέματος πουλώντας την συμμετοχή της με στόχο να επικεντρώσει την προσοχή της, στην κατασκευή έργων υποδομής, ανάπτυξης ακινήτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δραστηριότητα της εταιρείας εντάσσεται σε όλες τις κατηγορίες κατασκευής έργων υποδομής όπως Οικοδομικά/Κτιριακά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Υδραυλικά – Αποχετευτικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά, Ενεργειακά, Έργα Πρασίνου, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και ανάπτυξης Real Estate.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Κορωναίου 14 και στη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, Οδός Κ' όπου βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του σύγχρονου και πλήρες εξοπλισμένου συνεργείου επισκευής και συντήρησης του πάγιου χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού του Ομίλου, τα γραφεία στέγασης των τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και η έδρα της θυγατρικης Εταιρείας Δομική Βιομηχανική Α.Ε. Επίσης το 2023 τα γραφεία στην Αθήνα στεγάζονται επί της Οδού Αποστόλου Παύλου 4 στο Μαρούσι Αττικής.

Σταθμός στην εξέλιξη της εταιρείας αποτέλεσε η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τον Ιανουάριο του 2000 από όπου άντλησε κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια επένδυσε στην ανανέωση και αναβάθμιση του τεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της με την προσθήκη νέων μηχανημάτων και πλωτών μέσων, καθώς και στην σύσταση ή εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι τον όμιλο τεχνικών εταιρειών .

Η εταιρεία έχει σημειώσει όλα αυτά τα χρόνια, αξιόλογη ανάπτυξη, αποκτώντας σημαντική θέση στον Ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο , αναλαμβάνοντας και ολοκληρώνοντας σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Ο Ιδρυτής της εταιρείας είναι ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.,και Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ είναι κ . Δημήτριος Κούτρας.

Η εταιρεία έχοντας εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξεως (κατά ΜΕΕΠ) και σε συνεργασία με την θυγατρική της (κατά 99%) ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξεως, έχουν την δυνατότητα να φέρουν σε πέρας μεγάλα και πολυσύνθετα κατασκευαστικά έργα. Η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια είτε μόνη της είτε παρούσα ως μέρος κοινοπραξιών έχει κατασκευάσει και κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα λιμενικών έργων, έργων οδοποιίας, οικοδομικών καθώς, αποχετευτικών έργων, ενεργειακών έργων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα πιο γνωστά:

Οδικά: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης(πολλά επιμέρους τμήματα), Οδικός άξονας Ηρακλείου-Μοιρών, Οδικός Άξονας Ηρακλείου-Πύργου, Οδικός Άξονας Ηρακλείου-Βιάννου, Νεάπολη -Μονεβασιά.

Οικοδομικά: Παμπελοπονησιακό Στάδιο, Μεγάλο Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου Κρήτης, Εκθεσιακό Κέντρο Γουρνών Ηρακλείου, Ενυδρείο Κρήτης και εργαστηρίων Ι.Θ.Α.Β.Ι.Κ, Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά, Εμπορικό & Ψυχαγωγικό Κέντρο «Τάλως».

Λιμενικά: Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά, Πληθώρα αλιευτικών καταφυγίων στα παράλια της Κρήτης, Λιμάνι Λαυρίου, Λιμάνι Ηρακλείου Κρήτης, Λιμάνι Ρεθύμνου, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης, Λιμάνι Γυθείου καθώς και πληθώρα Μαρίνων σε όλη την Ελλάδα.

Υδραυλικά : Πληθώρα αποχετευτικών και αρδευτικών και έργων ύδρευσης.

Ενεργειακά: Κατασκευή Αιολικό Πάρκου Βοσκερό, Αιολικού Πάρκου Κουλούκωνα. Ειδικά στον τομέα της Ενέργειας Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από το έτος 2000 είτε με την λειτουργία αιολικών πάρκων είτε συμμετέχοντας σε άλλες ενεργειακές εταιρείες.

Συμμετέχει επίσης μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (97,5%), σε ανώνυμες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κρήτη και οι οποίες είναι οι «ΗΛΙΑΚΟ ΖΑΚΑΘΟΥ ΑΕ», «ΗΛΙΑΚΟ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΕ». 

 

Στον τομέα του REAL ESTATE η εταιρεία συμμετέχει στη ΔΙΑ Α.Ε. με ποσοστό 42% , στην «Πανόραμα Μαλλίων Α.Ε.» με 40% και στη «Λυδάκης Συνατσάκης Α.Ε.» με 50%. Οι παραπάνω εταιρείες έιναι κάτοχοι σημαντικών ακινήτων σε διάφορες περιοχές.

 

img history

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet