ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία Δομική Κρήτης Α.Ε. υιοθετεί και εφαρμόζει τα πιο σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και είναι πιστοποιημένη με τα  ακόλουθα πρότυπα ποιότητας:

  • ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015  για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 37001:2017 για το Σύστημα Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 39001:2012 για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 41001:2018 για το Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018 για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία,
  • ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2018 για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης.

 

 

 

 

 

 

img history

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet