Απάντηση σε επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Απάντηση σε επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ηράκλειο, 26.06.2023 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ»), σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1715/26.6.2023 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία μας ζητήθηκε ο σχολιασμός δημοσιεύματος ηλεκτρονικού τύπου, και σε συνέχεια σχετικής επικοινωνίας με τον βασικό μέτοχό της, κ. Γεώργιο Συνατσάκη, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: α) Ο εν λόγω μέτοχος βρίσκεται όντως σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την κυπριακή εταιρία ADAMS GROUP Ltd συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κούτρα για την αγορά από την τελευταία εταιρία μετοχών του κ. Συνατσάκη στη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ. β) Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται μεν σε στάδιο το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί προχωρημένο, πλην όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία και, επομένως, η συμμετοχή της εταιρίας ADAMS GROUP Ltd στο μετοχικό σχήμα της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ θα εξαρτηθεί από την έκβαση των διαπραγματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Η Εταιρία, τηρώντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις και προς προστασία του επενδυτικού κοινού, διαβεβαιώνει ότι αν επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση μετοχών από τον κ. Συνατσάκη στην εταιρία ADAMS GROUP Ltd, ως γεγονότος, η δημοσιοποίηση του οποίου θα ανεμένετο ευλόγως να επηρεάσει την τιμή των μετοχών της, θα προβεί άμεσα στη δημοσιοποίηση του γεγονότος αυτού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet