Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας 3/7/2023

Γνωστοποίηση Προνομιακής Πληροφορίας

Σε συνέχεια της από 28.6.2023 ανακοίνωσης της, η εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 3.7.2023 ενημερώθηκε από την Optima Bank, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου που έχει εκδώσει η Εταιρεία δυνάμει της από 5.1.2017 σύμβασης – Προγράμματος Ομολογιακού δανείου, για τη σύμφωνη γνώμη της ως άνω Τράπεζας στην αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας η οποία θα επέλθει διά της μεταβίβασης λόγω πώλησης ποσοστού 29,31% μετοχών από το Γεώργιο Συνατσάκη στην εταιρεία ADAMAS GROUP LTD. Η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσης από τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ ότι έχει ήδη γνωστοποιήσει στην εταιρεία ADAMAS GROUP LTD την ως άνω παρασχεθείσα συναίνεση και ότι η αγοραπωλησία / μεταβίβαση των μετοχών εκτιμάται να λάβει χώρα το αργότερο εντός 10 εργασίμων ημερών από της σήμερον. 

 
 
 

What is the payment method you want?

We will gradually support it
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet