13/7/2023 Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου ADAMAS GROUP

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής: η «Εταιρία») έλαβε σήμερα, Πέμπτη 13.7.2023, γνωστοποιήσεις από α) την εταιρία ADAMAS GROUP LTD, με έδρα στην Λευκωσία Κύπρου, οδό Νέστορος 42, Καϊμακλί και β) τον κ. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, με τις οποίες της γνωστοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της, ύστερα από την απόκτηση στις 12 Ιουλίου 2023 συνολικώς 4.654.906 μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, από την εταιρία ADAMAS GROUP Ltd, που ελέγχεται άμεσα από τον κ. Δημήτριο Κούτρα.

Κατόπιν τούτου, η Εταιρία, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 και το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3556/2007, τις ακόλουθες μεταβολές στο μετοχικό της κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου που παρέχουν οι μετοχές της:

Η εταιρία ADAMAS GROUP LTD, κατόπιν της απόκτησης 4.654.906 μετοχών της Εταιρίας στις 12.7.2023, κατέχει άμεσα κοινές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,31% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Συνεπώς ο κ. Δημήτριος Κούτρας κατέχει και ελέγχει έμμεσα, μέσω της ADAMAS GROUP Ltd., 4.654.906 κοινές μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,31% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet