8/9/2023 - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ στα γραφεία της εταιρείας, επί της Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παρουσιάστηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Συνατσάκη Γεώργιο τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2022 που ήταν σημαντικά βελτιωμένα. Τα έσοδα ανήλθαν σε 12.184 χιλ. ευρώ έναντι 10.982 χιλ. ευρώ , την χρήση 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9 %. Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 2.143 χιλ. ευρώ (κέρδη) έναντι κερδών 1.695 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 26,43 %.

Επίσης εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που σηματοδοτεί και μια νέα εποχή της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ με την παρουσία του κ. Δημητρίου Κούτρα ως Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Συνατσάκη Γεωργίου ως Διευθύνοντα Συμβούλου .

Η Γενική Συνέλευση εκτίμησε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας μας παρουσιάζει, την αναγκαιότητα εκτέλεσης επί πλέον έργων από τον σημερινό συνολικό ετήσιο τζίρο του κλάδου. Επομένως, προκύπτει και ως αντικειμενική ανάγκη, η Εταιρεία μας να στοχεύει στην αύξηση της δραστηριότητας της αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.

Προς επίτευξη των στόχων της, η νέα Διοίκηση προσδοκεί την επέκταση της δραστηριότητας της, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση και μεγαλύτερων και πολυπλοκότερων έργων και σε ολόκληρη την Ελλάδα, που ταιριάζουν στην τεχνογνωσία και στις ικανότητες της Εταιρείας.

Άρα θα προσπαθήσουμε και λογικά αναμένουμε σημαντική ανάπτυξη και κατά την επόμενη περίοδο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet