17/11/2023 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λοιπές Ανακοινώσεις-Ίδρυση Υποκαταστήματος

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ενημερώνει ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στις 16/11/2023 στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Αμαρουσίου επί της Οδού Αποστόλου Παύλου, Αρ 4. Το νέο υποκατάστημα θα συμβάλει στη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας σε όλη τη χώρα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet