ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Για τον όμιλο ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πρωταρχικό περιουσιακό στοιχείο και την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας της.

Πρωταρχικός μας στόχος και προτεραιότητα μας για την κάλυψη αναγκών αναθρώπινου δυναμικού, είναι πρωταρχικά η κάλυψη των αναγκών μας, μέσα από την βέλτιστη αξιοποίηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. Ενώ αποτελεί στρατηγική μας επιλογή και η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού από τις τοπικές κοινωνιές όπου αναπτύσουμε την κατασκευαστική δραστηριότητα μας.

Ο Όμιλος εφαρμόζει σύγχρονα πρότυπα Υγείας και Ασφάλειας Προσωπικού και είναι πιστοποιημένος μεταξύ άλλων με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 45001:2018 για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22301:2019 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Αν ενδιαφέρεσται να εργαστείται στον Όμιλο Δομική Κρήτης Α.Ε, σας ενθαρύνουμε να αποστείλεται το βιογραφικό σας στο personel{at}domik.gr ή στο info{at}domik.gr.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στον Όμιλο εταιρειών Δομική Κρήτης.

 

 

 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet