ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

Ο Όμιλος Δομική Κρήτης δίνει μεγάλη έμφαση στη σύνδεση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ακαδημαϊκού τομέα και την εφαρμογή αυτών, στο κατασκευαστικό κλάδο. Για αυτό το λόγο προσφέρονται ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απόκτησης εμπειρίας σε φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet