13/7/2023 Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα Ψήφου ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ

Η εταιρία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής: η «Εταιρία») έλαβε σήμερα, Πέμπτη 13.7.2023, γνωστοποίηση τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη του Μιχαήλ, ο οποίος είναι α) μέτοχος της Εταιρίας και ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 10.895.812 μετοχές και ποσοστό 68,619% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της και ειδικότερα κατέχει άμεσα 9.309.812 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας ήτοι ποσοστό 58,631% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της και εμμέσως, μέσω της εταιρίας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: η «ΔΙΑ Α.Ε.»), 1.586.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (ήτοι ποσοστό 9,988% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) της Εταιρίας και β) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, με την οποία της γνωστοποιήθηκαν σημαντικές μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου της, ύστερα από την πώληση και μεταβίβαση από τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη στην εταιρία ADAMAS GROUP Ltd, που ελέγχεται άμεσα από τον κ. Δημήτριο Κούτρα, στις 12 Ιουλίου 2023 συνολικώς 4.654.906 μετοχών της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Κατόπιν της πώλησης και μεταβίβασης αυτή, ο κ. Γ. Συνατσάκης κατέχει και ελέγχει συνολικώς, άμεσα και έμμεσα, 6.240.906 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό περίπου 39,31% αυτών, καθόσον κατέχει άμεσα 4.654.906 μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 29,31% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και έμμεσα, μέσω της εταιρίας ΔΙΑ Α.Ε., 1.586.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,988% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Διευκρινίζεται σε συνέχεια της από 11.7.2023 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρίας ότι, o έλεγχος της εταιρίας ΔΙΑ Α.Ε. από τον κ. Συνατσάκη και, κατά συνέπεια, εμμέσως των 1.586.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της (ήτοι ποσοστού 9,988%) στην Εταιρία, επιτυγχάνεται μέσω του από 11.7.2023 Ιδιωτικού Συμφωνητικού του Γ. Συνατσάκη, της Ελένης Συνατσάκη – Μουσουράκη, της Αλίκης Συνατσάκη και της Αλκυόνης Συνατσάκη, με το οποίο του έχουν εκχωρήσει τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών τους στην εταιρία ΔΙΑ Α.Ε., βάσει αυτού ο Γ. Συνατσάκης ελέγχει άμεσα και έμμεσα συνολικώς 237.008 μετοχές της ΔΙΑ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 58% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΔΙΑ Α.Ε.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων

Διευθυντής Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

κ. Αντώνης Αδάμης

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ. (+30)  2810 - 28 82 87 

E-mail: info{at}domik.gr 

E-mail: IR (@)domik.gr

 

Διεύθυνση Έδρας Διεύθυνση Υποκαταστήματος

 

Οδός Κορωναίου 14,

ΤΚ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ: +30. 2810 28 82 87 

 

Οδός Αποστόλου Παύλου 4,

ΤΚ 151 23, Μαρούσι Αττικής

Τηλ: +30. 210 00 88 988 

E-mail: info{at}domik.gr 

 

© 2024 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

aboutnet