ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

29/4/2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η  εταιρεία  «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2022.

  • Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021, με ανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.domik.gr ) την Τρίτη, 3 Μάϊου 2022.
  • Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022.
  • Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2021, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
FaLang translation system by Faboba

Contact Us

  • STRUCTURAL GROUP CRETE
  • Investor Relations
  •     14 Street Koronaiou ,PC. 71202, HERAKLION, CRETE
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87

 

 

  •   Fax. (+30)  2810 - 34 11 56
  •   Phone. (+30)  2810 - 28 82 87
  •  info@domik.gr

© 2016 ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε